Katror Studio
Katror Studio

 

NJOFTIM

Pasi që Qendra për Avokim dhe Diplomaci QAD ka dështuar që të kryej pagesën për vazhdim të domain emrit, web hosting-ut dhe mirëmbajtjës së prezencës së tyre në internet, KatrorStudio është detyruar që pas më shumë se shtatë muaj pritje të pagesës, që të ndal funkcionimin e prezencës së QAD në Internet. QAD ka kërkuar që KatrorStudio të largoj këtë njoftim publik sepse do ta kryej pagesën, por edhepse KatrorStudio priti katër muaj, askush nga QAD nuk u bë i gjallë, dhe e publikuam këtë porosi publike përsëri. QAD ka informatat e sakta se si të kryej pagesën, dhe në momentin e kryerjes së pagesës, prezenca e QAD në Internet do të rilëshohet në funkcionim normal.

 

ANNOUNCMENT

Since the Center for Advocacy and Diplomacy QAD has failed to carry out payment for the extension of domain name, web hosting and maintaining their presence online, KatrorStudio was forced after more than seven months pending payment, to rest QAD functioning of the Internet presence. QAD asked KatrorStudio to remove this public message and they said they will make the payment, but after four months of waiting noone from QAD didn't contact KatrorStudio and didn't make the payment. QAD has accurate information on how to conduct the payment, and at the time of payment, QAD Internet presence will be reissued in normal functioning.